SPRAWDŹ ZLECENIE

Podaj numer zlecenia (tylko nr bez symbolu i roku np.:"8/1/12/2016" podaj: 8 ).
Jako hasło wprowadź numer telefonu (tylko cyfry -np.: 501323627)